Tietosuojaseloste 2017-03-31T14:15:16+00:00

1. Rekisterinpitäjä
Fenix Solutions Oy
y-tunnus 2273220-2
Lemminkäisenkatu 59, 20520 TURKU
Puh 02 8800 180
Sähköposti info(@)fenixsolutions.fi (poista sulkeet)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Silventoinen
paivi.silventoinen(@)fenixsolutions.fi (poista sulkeet)

3. Rekisterin nimi
Fenix Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiin, kehittämiseen ja analysointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja asiakasviestintään sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
• Henkilön ja yrityksen perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot ja asiakassuhteen mahdollistavat tiedot:
• Tehtävä yrityksessä ja mahdolliset tehtävään liittyvät tiedot
• Asiakkuuden ja yhteydenpidon perusteella syntyvät tiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.
• Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot tai julkisesti saatavilla olevat profilointitiedot.
• Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröitymisen ja tilausten (materiaalit, tuotteet, palvelut) yhteydessä ja suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksessa asiakasrekisteristä nimi- ja osoitetietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille, esim. suorapostitusta varten.
Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto:
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakas- ja markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (katso kohta 1).
Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä, joita ovat rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käyttämäänsä asiakastietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

10. Evästeet
Fenix Solutions Oy:n internetpalvelussa käytetään evästeitä (Cookies), evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta ja seurata sivuston liikennettä.