Fenixillä on tuoretta näkemystä, kokemusta ja osaamista toimittajanhallinnan ratkaisujen toteuttamisesta. Fenix Solutions toteutti puolentoista vuoden projektin aikana Metsä Groupille Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuvan toimittajanhallinnan ja ostoprosessien hallinnan ratkaisun. Teknisen ratkaisun pohjana toimii Microsof Dynamics 365. Ainutlaatuisessa ratkaisussa järjestelmien kirjosta on tehty yksi kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Järjestelmäkokonaisuudella hallitaan toimittajia, sopimuksia ja kategorioita sekä kilpailutus- ja ostoprosesseja. 

Metsä Group – Toimittajahallinnan (SRM) ratkaisu


Metsä Groupin tavoitteena oli parempien tulosten saavuttaminen tehokkaampien prosessien ja paremmin käytössä olevan tiedon avulla. Tätä varten haluttiin kumppani, joka määrittelisi ja kehittäisi näitä prosesseja tukevat hankinnan kokonaisprosessin ja toimittajanhallinnan tietojärjestelmät. Kumppanin olisi myös tuotava innovatiivisuutta järjestelmien kehittämiseen sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Kumppanivalinnassa arvioitiin myös kumppanien referenssit sekä avainhenkilöiden kokemus.

Fenix Solutions toteutti puolentoista vuoden projektin aikana Metsä Groupille Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuvan toimittajanhallinnan ja ostoprosessien hallinnan ratkaisun.


SRM – RATKAISUN AVULLA MITTAVIA PROSESSI- JA LIIKETOIMINTAHYÖTYJÄ

Projektin yleisinä tavoitteina oli ostoihin sitoutuneen pääoman kierron nopeuttaminen ja laadun parantaminen. ”Jokaisen projektissa olleen yhteisenä tavoitteena oli tehdä tästä ratkaisusta parempi kuin kenelläkään muulla tällä alueella on, ja tuoda siihen oma osaaminen ja ja ideat. Metsä Groupin tavoitteena oli saavuttaa tällä välittömästi sekä prosessihyötyjä että taloudellista hyötyä, ja näitä on jo hankkeen aikana saavutettu.” kertoo Ismo Somero, Director, Head of Development and Purchasing Services / Metsä Group.


KOKONAISUUS ON ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme olleet mukana rakentamassa tätä kokonaisuutta. Koemme myös, että hankkeelle valittiin juuri oikea arkkitehtuuri ja kumppani. Nyt Metsä Groupilla on vankka perusta sille, miten yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita voidaan kehittää edelleen. Yhteiset onnistumiset ja rakentunut luottamus luovat pohjan yhteistyön jatkolle Metsä Groupin kanssa myös muiden kehitystarpeiden osalta. Tästä on hyvä jatkaa”, summaa Ismo Somero , Director, Head of Development and Purchasing Services / Metsä Group.


TEKNISESTI MONIULOTTEINEN JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

” Teknisen ratkaisun pohjana toimii Microsof Dynamics 365. Olemme ylpeitä tästä ainutlaatuisesta ratkaisusta, jossa järjestelmien kirjosta on tehty yksi kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa, tällaista ei toista ole tullut vastaan. Järjestelmäkokonaisuudella hallitaan toimittajia, sopimuksia ja kategorioita sekä kilpailutus- ja ostoprosesseja.” kertoo Mika Vääräniemi, Chief Technology Officer / Fenix Solutions.

ASIAKAS SAI SEN, MITÄ HALUSI

”Asiakas sai, mitä halusi ja se on meidän olemassaolomme oikeutus. Meillä on nyt tuoretta näkemystä ja kokemusta tämän tason toimittajahallinnan ratkaisuista, joka on hyödynnettävissä myös muissa projekteissamme”, summaa Mikko Nordblom, CRM Lead / Fenix Solutions.

Yhteistyö on ollut monella tapaa hedelmällistä. Maailmanluokan haaste on kehittänyt myös Fenix Solutionsia yrityksenä, ja hionut sen asiantuntijoita, jotka nauttivat silminnähden päästessään tutkimaan uusia teknologioita ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Kysy lisää SRM-ratkaisusta

Mikko Nordblom

CRM  Lead
mikko.nordblom@fenixsolutions.fi
045 2684 674