Fenixin BI- ja analytiikkaratkaisut

Siellä, missä data kohtaa asiakkuudenhallinnan

Laajan markkinadatan ja edistyneen analytiikan hyödyntäminen ei enää edellytä vuosien projektia. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ja oikeilla välineillä se on jalostettavissa nopeiksi ja tehokkaiksi liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuiksi.

MISSIO

Laajan datan ja edistyneen analytiikan onnistunut haltuunotto tuo epäreilua kilpailuetua. Miksi luottaisit oletuksiin, jos voisit hyödyntää jalostettua tietoa?

Fenixin BI- ja analytiikkatiimin missio on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja siellä, missä data kohtaa  liiketoimintahyödyt. Sisäisiä ja ulkoisia datalähteitä hyödyntävät ratkaisumme ohjaavat prosesseja ja tukevat päätöksentekoa.

Gartnerin tutkimusten mukaan yritykset, jotka osaavat hyödyntää BI:tä ja analytiikkaa tehokkaasti toiminnassaan, ovat kilpailijoitaan tuottavampia ja kilpailukykyisempiä. www.gartner.com

DATA

Haluatko CRM:ään kohderyhmän tietyn toimialan ja kokoluokan yrityksistä, joissa on liiketoimintasi kannalta olennainen päättäjä vaihtunut tai jolle on myönnetty tuotekehitysrahoitusta lähikuukausina? Tai haluatko tietää minkälainen tilastollinen vaikutus alueellisella demografialla on kuluttaja-asiakkaittesi ostopäätöksiin ja hyödyntää tietoa seuraavassa markkinointikampanjassa? Onnistuu!

Liiketoiminnan digitalisoitumisen myötä yritykset tuottavat nykyään valtavia määriä dataa. Yrityksen sisäisen datan lisäksi liiketoiminnalle hyödyllistä dataa on nykyään ympärillä valtavasti. Olemme Fenixillä tehneet työn asiakkaidemme puolesta ja meillä on kerättynä koko Suomen kattava yritysrekisteri sisältäen yritysten perustiedot ja olennaiset luokitukset sekä alueellinen demografiadata, jota voidaan hyödyntää myös kuluttajapuolen tarpeisiin. Näihin emme vielä tyytyneet, vaan laajennamme ja rikastamme tietovarastoamme jatkuvasti louhimalla netin avointa dataa.

Yhdistämällä yrityksen omat datalähteet Fenixin laajaan dataan, vakioiduilla menetelmillä, voidaan projekti aloittaa vaiheesta, johon olisi tavallisesti käytetty kuukausia aikaa, useita toimittajaosapuolia, ristiriitaisia näkemyksiä ja ennakoimattomia kustannuksia.

RATKAISUT

Yhdistämällä myyntidatasi Fenixin dataan, saat vakioidulla ratkaisullamme syväluotaavan analyysin asiakkaisiisi ja markkinaan, jossa toimit. Minkälaisista asiakkaista tulee parhaat tuotot ja minkä verran markkinalla on vielä samankaltaisia yrityksiä tai kuluttajia, jotka eivät ole vielä asiakkaitasi? Jakautuuko myynti tuotteittain selkeisiin segmentteihin? Pelkät havainnot eivät tietenkään vielä tuo tuloksia, vaan poiminnat voidaan ohjata myynnin ja markkinoinnin järjestelmiin työstöä varten.

Oppohakukoneella voidaan hyödyntää Fenixin koko datatarjoomaa suoraan CRM:n käyttöliittymästä ja tuoda netin syövereistä louhitut myyntimahdollisuudet suoraan myynnin järjestelmään työstettäväksi.

TEKNOLOGIA

BI- ja analytiikkapuolen ratkaisuissamme hyödynnämme uusimpia teknologioita, kuten Microsoftin Power BI:tä, SQL Server 2016 -alustaa, Azure Machine Learning –palvelua, sekä R-ohjelmointikieltä.

Ratkaisumme ovat integroitu Microsoftin Dynamics CRM –järjestelmään, jossa analytiikan hedelmät kypsyvät lisämyyntinä poimittaviksi ja tuloksena nautittaviksi.

Me syvennymme dataan, ratkaisumalleihin ja teknologiaan, jotta sinä voisit keskittyä tulokselliseen tekemiseen.

Ota yhteyttä:

Henri Höglund
Henri HöglundHead of Data & Analytics

This post is also available in: en