Lojuuko teillä arvokasta tietoa unohdettuna?

Useimmilla yrityksillä on vuosien, ellei vuosikymmenten ajan kerättyä tietoa myyynnistä ja asiakkaistaan. Liian usein tämä arvokas tieto jää lojumaan jonnekin kovalevyn nurkkalohkoon eikä sitä hyödynnetä taloudellisessa suunnittelussa ja ennustamisessa. Microsoft Power BI:n teknologiaa ja Fenixin omia datalähteitä hyödyntäen BI- ja analytiikka-asiantuntijamme ovat auttaneet useita asiakkaitamme saamaan tämän usein unohdetun datan hyötykäyttöön.

Liian usein arvokas tieto jää lojumaan jonnekin kovalevyn nurkkalohkoon eikä sitä hyödynnetä taloudellisessa suunnittelussa ja ennustamisessa.

Oikein käytettynä ja oikeisiin asioihin yhdistettynä teknologia mahdollistaa uskomattoman analysoinnin voiman. Tänä päivänä on mahdollista tuottaa tietoon yhdistyviä järjestelmiä, joiden avulla yritys pystyy tekemään tehokasta segmentointi- ja markkinatutkimusta omaan toimintaansa perustuvalla tausta-aineistolla. Oman myynnin ja tuotteiden menekin tunnistamisella on mahdollista kohdentaa markkinointia tehokkaasti. Myyntitoimenpiteiden kohdistaminen niitä tarvitseville toimipisteille, tarkempien myyntikehitysten havainnointi ja reaaliaikainen uuden tiedon liittäminen tehostaa koko yrityksen toimintaa, johtoportaasta myyntihenkilöstöön saakka.

Kuvaus eräästä asiakascasesta:

Tavoitteena oli arvioida asiakkaamme toimintaan liittyvien myymälöiden suhteellista suoriutumista sekä määrittää mille maantieteellisille alueille tulevat myynti- ja markkinointitoimenpiteet kannattaisi jatkossa kohdistaa. Asiakasyrityksemme tuotteet ovat myynnissä lukuisissa toimipisteissä ympäri Suomen, erilaisilla alueilla ja eri kokoisissa myymälöissä.  Analysoinnissa käytettiin Power BI teknologiaa yhdistettynä Fenix Dataan (mm. alue-/demografiatiedot ja yritystiedot) ja asiakasyrityksemme omasta CRM:stä saatuun aineiston (asiakas- ja tuotetiedot sekä myyntirivit). Fenix Datan väestörakenteen sisältävää aineistoa hyödynnettiin mm. potentiaalisten asiakassegmenttien koon ja näihin kohdistuvan myynnin suuruuden määrittelyyn.

Tiedon avulla onnistumisten monistaminen mahdollistuu ja pystytään  määrittelemään minne tulevat myynti- ja markkinointitoimenpiteet kannattaa kohdistaa.

Edellä kuvatun asiakascasen tuloksena tuotettiin asiakkaallemme välineet, joiden avulla mm. tarkennettua kohderyhmämarkkinointia on helpompi tehdä (toimialoittain, myymälän koon ja alueen mukaan). Myynnin kehitysanalyysin avulla pystytään vertailemaan myymälöiden myyntiä keskenään ja myynti alueittain ja tuotteittain saatiin helposti demografian mukaan tehdyiksi myyntianalyyseiksi. Ratkaisun ansiosta asiakasyrityksemme pystyy analysoimaan omaa myyntipotentiaaliaan sekä hyödyntämätöntä potentiaaliaaan.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä ja haasta meidät osoittamaan yrityksellesi datan voima!

Head of Data & Analytics