MLP Modular Learning Processes Oy
Vahvan tiimikulttuurin rakentaja

MLP Modular Learning Processes Oy edustaa Suomessa maailman suosituimpia DiSC -vuorovaikutus-, johtajuus- ja tiimivalmennusratkaisuita ja se tunnetaan parhaiten tuotenimistä Everything DiSC -työyhteisöprofiili, Work of Leaders -johtajuusprofiili ja The Five Behaviors – Yhtenäisen tiimin viisi toimintatasoa.

MLP otti käyttöön ClickDimensions -markkinointiautomaation syyskuussa 2017. MLP:n markkinointipäällikkö Pia Rupponen kertoo yhteistyöstä Fenixin kanssa.

Asiakaslähtöisempää viestintää markkinoinnin automaation avulla

MLP:n apuna DiSC-ajattelun juurruttamisessa Suomen yritys- ja organisaatiokulttuureihin on Suomen suurin yritysvalmentajien verkosto, liki 600 ammattilaista.

– ”Clikkarilla” ja Fenix-yhteistyön avulla haluamme ennen kaikkea parantaa asiakaslähtöistä viestintää verkostolle sekä virittää kuntoon digitaalisen sisältömarkkinoinnin ja uusasiakashankinnan koneiston.

Ei vain järjestelmä vaan myös käytäntöjen muutos

Fenix Solutionsin markkinointiautomaation tiimi, Silventoisen Päivi etunenässä, avasi meille ei vain ClickDimensionsin käytön järjestelmänä, vaan käytäntöjen muutoksen markkinointiviestinnän ja myynnin integraation takana, kertoo markkinointipäällikkö Pia Rupponen.

– Saimme meille nimetyn teknisen tukihenkilön, Pasasen Erkon, joka asensi ”Clikkarin” meidän CRM:n kylkeen.  Käyttökoulutukset teimme työpajoissa joko face-to-face tai Skypessä. ClickDimensionsin ohjeet ovat myös nopealukuiset ja helposti löydettävät. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu vielä huolenpitosopimuksen muodossa: CRM:n tekniset koukut kannattaa pienessä yrityksessä ulkoistaa oikeasti entiteetit ja mappaukset hallitsevalle asiantuntijalle”, Pia toteaa.

DISC-työkalut tiimi- ja asiakaspalvelukulttuurin kehittäjänä

Fenixiläisten ja Päivin kanssa juttu luistaa hyvin, Pia Rupponen jatkaa. Selityksenä voi olla, että Fenix Solutions on käyttänyt jo pitkään DiSC-työkaluja oman tiimi- ja asiakaspalvelukulttuurinsa kehittämisessä.

DiSC:n perusidea on tehdä työelämän vuorovaikutuksesta tehokkaampaa siten, että ihmiset eli vuorovaikuttajat tunnistavat oman ja muiden käyttäytymistyylejä eri tilanteissa. Esim. D (hallitseva, dominant) ja S (vakaa, steadiness) -tyyliset henkilöt motivoituvat ja stressaantuvat eri asioista. – DiSC:iä voi ajatella avaimena ihmisen lukemiseen, Pia mainitsee.

– Esimerkiksi asiantuntijatyöyhteisöissä, joissa saattaa olla varsin asiakeskeinen ja tuloshakuinen työkulttuuri, ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja DiSC-kielen oppiminen on tuottanut ajan säästöä ja jouhevuutta yhteistyö- ja tiimitilanteisiin.

Omaa käyttäytymistä on helpompi joustattaa ja kaverin reaktioita ymmärtää, kun tietää hänen DiSC-tyylin ja tavan toimia, sanoo Pia. – DiSCistä on iso apu myös silloin, kun kootaan uutta tiimiä: voi miettiä minkä tyylisiä ihmisiä yhteen laitetaan. Jos kaikilla on i-tyyli (innostuva) saattaa työnteko mennä iloiseksi ideonniksi ja ajatusten virraksi. Kenties etsisin silloin porukkaan vaikka C-tyypin tarkkuutta”, Pia jatkaa.

DiSC-ajattelussa ei kuitenkaan arvoteta mitään tyyliä toista paremmaksi, se vain antaa sanat ja työvälineet keskustella asiasta. Jos normaalisti työyhteisössä toisten toimintatyylin tuntemiseen menee vuosi-pari, niin DiSC antaa aika hyvä kuvan jo verkkoarvioinnin tulosten eli profiilin ja muutaman tunnin perehdytyksen jälkeen, Pia Rupponen toteaa.

MLP Modular Learning Processes Oy

MLP:n asiakkaita ovat esim. suuryritysten, kaupunkien ja oppilaitosten HR-ihmiset, valmentajat ja opettajat. Rekrytointi- ja valmennusyritykset hyödyntävät myös DiSC-henkilöprofiileita. MLP valmentaa eli sertifioi näiden työkalujen käyttöön ainoana Suomessa. ”Esimerkiksi Nordean asiakaspalvelussa hyödynnetään DiSCiä asiakaskokemuksen parantamisessa.”, kertoo MLP:n markkinointipäällikkö Pia Rupponen. www.mlp.fi