Miksi Fenix on hyvä työpaikka

Työssäkäynnin perustarkoitus on luonnollisesti toimeentulon hankkiminen, jolloin työntekijä saa hankittua itselleen ja lähimmäisilleen välttämättömät hyödykkeet, ja vähemmän välttämättömiä turhakkeitakin.

Toimeentulotehtävän lisäksi työllä voi olla monitahoisempi merkitys elämällemme. Hyvä työpaikka tuottaa toimeentulon lisäksi positiivista sisältöä elämäämme. Hyvällä työpaikalla vallitsee hyvien ystävyyssuhteiden verkosto. Hyvällä työpaikalla jokaisella on mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja haastamiseen. Oppiminen, kokemukset, haasteet ja saavutukset kerryttävät henkistä pääomaa, jolla on kenties jopa aineellista pääomaa suurempi merkitys onnellisuutemme kannalta.

Fenixläisiä vapaa-ajalla lokakuussa 2016, kuvasta puuttuu toimitusjohtaja Timo Mäkelä.

Tarkka hyvän työpaikan määritelmä riippuu toki siitä, keneltä asiaa kysytään. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset vaikuttavat siihen, millaisessa työssä kukin viihtyy. Karkeita yleistyksiä voi, ja kannattaa silti tehdä. Great Place to Work on yli 50 maassa toimiva organisaatio, jonka tehtävänä on nimenomaan työyhteisöjen arviointi ja kehittäminen. Great Place to Work –organisaation sivuilta löytyy erinomainen kolmen kohdan yleistys hyvästä työpaikasta:

• Hyvässä työpaikassa ihmiset luottavat toisiinsa.
• Hyvässä työpaikassa ihmiset ovat ylpeitä siitä mitä tekevät.
• Hyvässä työpaikassa ihmiset nauttivat siitä mitä tekevät.

Tunnistan itse näiden kolmen kohdan toteutuvan Fenixissä hyvinkin vahvasti. Viralliseen Great Place to Work kisaan Fenix ei ole vielä kertaakaan osallistunut, mutta varmasti olisimme varsin mallikkaalle sijoitukselle päässeet. Osa kunniasta voidaan toki laittaa toimialamme ansioksi. IT-alalta löytyy poikkeuksellisen paljon firmoja, joissa henkilöstötyytyväisyys on hyvällä mallilla. Suurin osa kunniasta on kuitenkin annettava Fenixillä työskenteleville ihmisille ja johdolle.

Fenixiin on saatu rakennettua oikeanlainen tiimihenki, jolla saavutetaan mitä vain. Korkea työtyytyväisyys korreloi myös työn laadun ja tehokkuuden kanssa, minkä ovat varmasti asiakkaammekin ilolla havainneet.

Fenixläisten mielipiteitä työpaikastamme

Esitysjärjestys on arvottu ilmakehän sähkömagneettiseen kohinaan nojautuvalla satunnaisgeneraattorilla:

JR

”Fenixissä työntekijöitä ei lokeroida tiettyihin tehtäviin, vaan jokaiselle työntekijälle annetaan mahdollisuus kasvaa sellaisiin mittoihin kuin itse haluaa. Meillä on jatkuvasti käynnissä eri toimialoille kohdistuvia asiakasprojekteja sekä omia mielenkiintoisia tuotekehitysprojekteja. Nämä kaksi tekijää yhdessä pitävät työntekijämme äärimmäisen motivoituneina, ja sen avulla pystymme tuottamaan asiakkaillemme parhaita mahdollisia CRM- ja BI-ratkaisuja.”

 – Jani, mukana Fenixillä alusta saakka

TN

”Haastavia tehtäviä ei tarvitse kohdata yksin. Mahtavat työkaverit ja avoin ilmapiiri työpaikalla tuovat energiaa omaan tekemiseen.” 

– Tuomas, kuudetta vuotta Fenixillä

MS

”Fenixin vahvuus on ehdottomasti kehittymistä tukeva ilmapiiri jossa viihtyisä työympäristö on tärkeä osatekijä. Arvostan myös, että kykenemme kehittämään maailmanluokan ratkaisuja perinteisten totuttujen ratkaisujen sijaan. Parhaita asioita ovat työn monipuolisuus ja sen tuomat haasteet.” 

– Mika S., kahdeksatta vuotta Fenixillä.

fenix_mikkon

”Fenixillä on innostavaa olla hommissa. Erityisesti nautin, kun jengi kasvaa tehtävissään: oppivat uutta teknologiaa, ymmärtävät asiakkaiden tarpeet syvällisesti, taistelevat pitääkseen aikataulut, ottavat vastuuta asiakkaista ja sparraavat kaveria tarpeen vaatiessa.” 

– Mikko, kyydissä alusta saakka eli vuodesta 2009

”Fenix tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä haasteellisten työtehtävien kautta. Fenixissä on myös mahtavat työkaverit ja haasteellisintakaan tehtävää ei tarvitse yksin kohdata.”

– Oliver, kolmatta vuotta Fenixillä

”Fenix on tarjonnut jatkuvasti tilaisuuksia itsensä kehittämiseen ja haastamiseen, vuorovaikutuksessa poikkeuksellisen lahjakkaiden ihmisten kanssa.

– Timo, mukana vuodesta 2009

”Parasta Fenixissä työympäristönä on se, ettei tuijotella kelloon ja keskitytä laput silmillä omaan suorittamiseen. Jos on haasteita, ympäriltä tulee aina pyyteetöntä apua. Fenix kannustaa henkilöstöä toteuttamaan omia ajatuksiaan ja tästä syystä ollaankin saatu huikeita innovaatioita aikaan. Alusta asti vastuuta on annettu niin paljon kuin sitä on halunnut ottaa.”  

– Henri, seitsemättä vuotta Fenixillä

”Fenixillä työskentelyssä mielestäni parasta on se, että omaa toimenkuvaa ei ole rajattu liian tarkasti. Jos innostusta ja kiinnostusta riittää, pystyy omista työtehtävistään luomaan monipuolisempia sekä kasvattamaan omaa tietotaitoaan ottamalla haasteita vastaan.” 

”Fenixissä työskentely tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen monien eri teknologioiden osalta lukuisten mielenkiintoisten projektien parissa.”

– Heikki, toista vuotta Fenixillä

”Fenixillä on päässyt toteuttamaan itseään ja todistamaan kuinka omista vapaa-ajan projekteista tehdään tuotteistettu versio, jota on ladattu ympäri maailmaa yli 1000 kertaa. Lisäksi erilaisten tutkintojen suorittaman ja siihen kannustaminen on kasvattanut ammattitaitoa. Kaiken kruunaa huippu työympäristö ja mahtavat kollegat, joita olisi mukava nähdä enemmän työajan ulkopuolellakin.”

– Micke, seitsemättä vuotta Fenixillä

”Koska jatkuvasti saa haastaa itsensä ja oppia lisää, säilyy tekemisessä jatkuva mielenkiinto. Uteliaisuus ja uudet ideat ovat meillä hyveitä ja onnistumisista kehutaan koko tiimin voimin. Meillä saa myös tehdä virheitä – kunhan niistä oppii. Fenix on täynnä innovatiivisia ja innokkaita moniosaajia, joiden kanssa työnteossa on todellista tekemisen meininkiä, kun töitä tehdään suurella sydämellä.”  

– Päivi, puoli vuotta Fenixillä

”Hyvä työilmapiiri. Osaaminen ja mielenkiinto sen kehittämiseksi. Innostus ja tunteen palo. Näitä yksittäisiä asioita löytyy monesta yrityksestä. Fenixissä ne ovat kohdanneet yhdessä ja samassa yrityksessä. Yli seitsemän vuoden aikana ei ole ollut yhtään aamua, jolloin ei olisi ollut hauskaaa tulla töihin!”

– Mika V., kahdeksatta vuotta Fenixillä.

”Vastuun tasapainona Fenix tarjoaa myös paljon vapauksia. Käytännössä tämä auttaa siviili- ja työelämän yhteensovittamisessa. Toiminnan vapaus onkin erittäin tärkeä osa työhyvinvointiamme.”  

– Lauri, viidettä vuotta Fenixillä

”Fenixillä panostetaan työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin, mikä näkyy arjessa monellakin tavalla. Parasta Fenixissä työpaikkana on kuitenkin se, että pääsee vaikuttamaan laajalti omaan toimenkuvaan ja kehittymiseen ja uuden oppimiseen annetaan tilaa ja kannustusta.”