Markkinoinnin automaatio vaatii insinöörin ajattelua ja jähmeät otteet?

Markkinointiautomaatio oli pitkään joko harvojen ja valittujen (suurten yritysten) herkkua tai mainostoimistojen tuottamaa palvelua.
Mitä markkinoinnin automaatio sitten on? Wikipediassa kuvaillaan markkinointiautomaatiota näin:

Markkinointiautomaatio on nimitys järjestelmille, joiden tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitella liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa. Markkinoinnin automatisointi virtaviivaistaa markkinoinnin ja myynnin toimintaa automatisoimalla säännöllisesti toistuvia ja runsaasti henkilöstön työaikaa kuluttavia markkinoinnin toimintoja sekä mahdollistaa viestinnän tarkan ajoittamisen ja sisällön räätälöinnin henkilötasolla.

Markkinointiautomaatio yhdistää yhden järjestelmän alle sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen analytiikan, kampanjasivujen ylläpidon, tekstiviestimuistutukset, prospektirekisterien hallinnan, verkkolomakkeiden ylläpidon sekä asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät.

Esimerkki markkinointiautomaation kampanjasta ClickDimensions -järjestelmässä. Kampanja-canvakseen voidaan yhdistää CRM:n tehtäviä tai erilaisia työnkulkuja sekä esimerkiksi tekstiviestipalvelu, josta lähtee vaikkapa tekstiviesti tietyssä vaiheessa prosessia.

Uutiskirjejärjestelmä = markkinoinnin automaatio?

Usein termiä markkinointiautomaatio on käytetty kuvaamaan mitä tahansa sähköpostimarkkinoinnin tai uutiskirjeiden lähettämistä käyttäen siihen suunniteltua järjestelmää. Monesti markkinoinnin automaation järjestelmät toimivat myös erillään myynnin tärkeimmästä järjestelmästä (CRM eli asiakkuudenhallinnan järjestelmä). Jos markkinointiautomaatio on yhden tahon (oli se sitten valittu mainostoimisto tai yrityksessä tietty henkilö) toteuttamaa ja myyntihenkilöstö saa vain lopputuloksen (esimerkkinä lämpimäksi liidiksi määritelty henkilö/yritys ), niin kuinka tehokasta markkinoinnin automaatio todellisuudessa on? Parhaimmillaan markkinoinnin automaatio yhdistää automaattisesti ja hyvin suunnitellusti yrityksen eri osa-alueiden toiminnot.
Uutiskirjeiden/markkinointiviestien lähettäminen on vain osa markkinoinnin automaatiota ja CRM ja sen tehokäyttö kuuluu oleellisena osana markkinointiautomaatioon. Markkinoinnin automaatio auttaa myös tunnistamaan potentiaalisia asiakkaitasi ja sinua kehittämään entistä parempaa, kohderyhmiisi yksilöllisesti sopivaa sisältöä.

Markkinoinnin automaatio omiin käsiin

Suomessakin on viime vuosina ollut selkeä trendi, jossa markkinoinnin automaatio halutaan yhä useammassa yrityksessä ottaa käyttöön, omiin käsiin ja hyödyntää kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. Järjestelmätarjontaa löytyy laidasta laitaan, aina kevyistä vaihtoehdoista todellisiin markkinoinnin myllyihin. Osa järjestelmistä toimii omina yksikköinään, vertailuja mm. täältä: https://web-ostajanopas.fi/2016/02/02/erilaiset-markkinoinnin-automaation-jarjestelmat/ . Fenixillä käytämme ClickDimensionsia, joka toimii suoraan Microsoftin CRM:n sisällä. Käytössä tämä tarkoittaa suoria hyötyjä, sillä molemmin puolin kaikki tiedot ovat suoraan yhteensopivia ja jaettavissa koko CRM:ää käyttävän organisaation kesken. Käyttökokemus on välittömästi tuttu CRM:n käyttäjälle ja koontinäytöissä yhdistyvät molempien järjestelmien tiedot. Monesta vertailusta (myös linkittämästäni) ClickDimensions puuttuu kokonaan, siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei toimi yksinään, vaan osana Microsoftin CRM:ää.

Mitä muuta käyttöönotto vaatii kuin prosessien kuvauksen?

Aivan ensimmäiseksi se vaatii yrityksen omien tavoitteiden ja myynti-markkinointi-asiakaspalvelu (ja mahdollisesti muiden toimintojen) kokonaisuuden miettimisen. Miten markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu toimivat yhdessä ja mihin markkinoinnin toimilla tähdätään? Entä millaisia prosesseja on taustalla, miten erilaisia liidejä ja potentiaalisia asiakkaita lähestytään ja miten nykyasiakkaita halutaan hoitaa? Tässä kohtaa alkaa siis markkinointiautomaation insinöörityö – prosessien miettiminen ja selkeyttäminen, jotta markkinoinnin automaation työnkulut ja prosessit saadaan toteutettua. Markkinoinnin automaation käynnistäminen laajana kokonaisuuten ei ole kaikkein yksinkertaisin asia, mutta kuten sanonta kuuluu ”lopussa kiitos seisoo”. Oma taustani on vahvasti myynti- ja markkinointipainotteinen ja olenkin saanut suuren ilon työskennellä myös asiakkaidamme markkinoinnin automaation ratkaisujen parissa – emme ole siis ainoastaan järjestelmiä tarjoava talo, vaan tarjoamme kokonaisvaltaista asiakkuudenhallinnan, business intelligencen, analytiikan ja markkinoinnin automaation toteutusta.

Onnistunut markkinoinnin automaatio vaatii yrityksen omien prosessien tuntemisen, strategian, tavoitetilan, insinöörintyötä, oikean järjestelmän ja kumppanin viemään haluttuun suuntaan. Ja aikaa sekä ketteryyttä muuttaa toimintatapoja tilanteen mukaan. Ja viimeiseksi, vaan ei vähäisimmäksi, kohderyhmiäsi kiinnostavaa sisältöä.