Markkinointiautomaation kolme kuuminta kysymystä: ”mitä, kenelle ja miksi”?

Markkinoinnin automaatio tuntuu olevan nousevan yhtä kiihtyvässä vauhdissa esille niin somessa kuin keskusteluissa.. Mahdollisesti olet itsekin lukenut markkinoinnin automaatiosta, osallistunut johonkin tapahtumaan tai kuullut puhuttavan siitä?

Olemme huomanneet, että jatkuvasta pöhinästä huolimatta markkinoinnin automaation ”mitä, kuka ja miksi” –kysymykset jäävät usein vaille vastauksia.

Mitä on markkinointiautomaatio?

Lyhyesti, markkinoinnin automaatio on teknologiaa, joka auttaa yrityksiä löytämään ja hoivaamaan sekä uusia liidejä että asiakkaita. Erilaisten markkinoinnin automaation ratkaisujen ominaisuudet voivat vaihdella, mutta usein ne tarjoavat:

• sähköpostimarkkinoinnin ratkaisun
• nurturointi- ja automatisioidun markkinoinnin (ns. drip-marketing)
• laskeutumis-sivut ja lomakkeet
• www-seurannan
• tapahtumanhallinnan
• liidien pisteytyksen

Markkinoinnin automaatio määritelmää käytetään usein myös silloin, kun siitä ei ole kyse. Tässä muutamia yleisiä myyttejä:

”Markkinoinnin automaatio = sähköpostimarkkinointi”

Sähköpostimarkkinointi kuuluu tärkeänä osana markkinoinnin automaation järjestelmiin, mutta markkinointiautomaation kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä sähköpostimarkkinointi ja sen tuomat hyödyt.

”Markkinoinnin automaatio on persoonatonta”

Markkinoinnin automaatio on oikein käytettynä loistava työkalu tuottaa vastaanottajan mukaan personoitua viestintää. Kun kontakteista kerätään tietoja ja tiedot ovat markkinoinnin käytettävissä, saa jokainen kontakti omaan persoonaansa sopivaa markkinointia.

”Markkinointiautomaation tekeminen on liian vaikeaa”

On totta, että se voi olla myös vaikeaa, erityisesti jos valittu ohjelma ei toimi yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Onneksi tänä päivänä useimmat markkinoinnin automaation järjestelmät on suunniteltu käyttäjien tarpeiden mukaisiksi ja helppokäyttöisiksi, vaikket olisikaan tekninen henkilö.

Emme  tarvitse markkinoinnin automaatiota, meillä on CRM

Molemmat on suunniteltu auttamaan asiakkuudenhallinnassa ja kasvattamaan sitä kautta tulosta, mutta ohjelmilla on erilainen tausta, niillä keskitytään eri asioihin ja kummallakin omat vahvuutensa. Dynamics 365 / Dynamics CRM tarjoaa loistavat välineet, joilla keskitytään myyntiin ja asiakkuudenhallintaan, kun taas markkinoinnin automaatio tuo mukaan mm. sähköpostimarkkinoinnin, liidien hoivaamisen ja web-seurannan. Markkinoinnin automaation järjestelmä on markkinoinnin moottori CRM:lle, joten niiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Kenelle markkinointiautomaatio sopii?

Kaiken kokoiset organisaatiot miltä tahansa toimialalta hyötyvät markkinoinnin automaatiosta. Vielä joitakin vuosia sitten markkinoinnin automaation teknologia oli pääsääntöisesti vain suurimpien yritysten saavutettavissa, mutta viimeisen parin vuoden aikana on sekä mahdollisuudet että kiinnostus ovat tuoneet markkinoinnin automaation myös pienten ja keskisuurten yritysten saataville.

Markkinointointiautomaatio oli myös aiemmin enemmän B2B –sektorilla käytössä, mutta tällä hetkellä iso osa uusista toteutuksista tehdään B2C –puolelle.

Miksi markkinoinnin automaatio kannattaa?

Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet ostokäyttäytymistä ja muutos on jatkuvaa. Yhdessä ostokäyttäytyminen muuttuessa on myös markkinoinnin ja myynnin muututtava. Potentiaaliset asiakkaasi odottavat entistä relevantimpaa, kohdistetumpaa ja ajantasaisempaa viestintää.

Me näemme tämän olevan sinulle yhtä aikaa valtava mahdollisuus ja iso haaste. Miten markkinontitiimilläsi on aikaa vastata ostajien vaatimuksiin?

Elämme maailmassa, jossa teknologian avulla voit yhdistää tiedon, asiakkuudenhallinnan ja markkinoinnin automaation. Kun markkinoinnin rutiinitehtävät automatisoidaan, pystyy markkinointitiimisi keskittymään luovaan työhön ja tehokkaisiin markkinointiviesteihin.

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa liidien ja prospektien hoivaamisen siihen saakka että kontakti on valmis ostamaan,  sen avulla sitoutat nykyasiakkaat paremmin ja kohdistat myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet oikealle hetkellä oikeisiin kohderyhmiin. Oikein valitulla markkinoinnin automaation järjestelmällä toteutat, hallinnoit ja mittaat markkinoinnin toimenpiteitä ja suoraviivaistat prosessit ja tehtävät. Tulevaisuudessa pystyt turhan säntäilyn sijaan keskittymään sanoman kohdistamiseen juuri oikeille kohderyhmille.

Lue myös blogi: Markkinointiautomaatio, prosesseja ja ketteryyttä ja tutustu ClickDimensions -ratkaisuun: Markkinointiautomaatio.