CRM toimii Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tietojärjestelmäinfrastruktuurin ytimenä.

xRM-tekniikoilla laajennetusta Microsoft Dynamics CRM:stä on muuhunkin kuin pelkkään asiakkuudenhallintaan. Vahvasti muihin järjestelmiin integroitu Kiinteistöalan Kustannus Oy:n CRM-järjestelmä toimii luontevasti myös toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) roolissa.

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n CRM -ratkaisua on räätälöity sisältämään kustannustoimintaan liittyviä erityistoiminnallisuuksia, joihin lukeutuvat esimerkiksi lehtien ilmoitusmyynti ja lehtien tilausrekisterien hallinnointi ja ylläpito.

Kiinteistöalan Kustannus Oy uusi CRM -projektinsa yhteydessä myös verkkokauppansa ja sähköisten palveluidensa käyttäjähallinta- ja julkaisualustan Timehouse Oy:n toimesta. Timehousen käyttäjähallinta, tuoterekisteri ja tilausjärjestelmä integroitiin samalla CRM:ään kaksisuuntaisella ja reaaliaikaisella Web Services -tekniikoilla toteutetulla integraatiolla.

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n CRM -järjestelmä on integroitu kaiken kaikkiaan seuraaviin järjestelmiin:

  • BeneUC (puhelinmyynnin soittojärjestelmä)
  • E-maileri (sähköinen viestintäpalvelu)
  • Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmä
  • Procountor (taloushallinnon järjestelmä)
  • Timehouse (verkkokauppa ja sähköinen julkaisualusta)

Yllä mainittujen integraatioiden lisäksi CRM:n asiakasrekisteriä on rikastettu ulkoisista asiakasrekistereistä ostetuilla tiedolla. Näillä tiedoilla on varmistettu asiakkaiden yhteystietojen ajantasaisuus, sekä kartoitettu potentiaalisia asiakkaita.

Kaiken tärkeän tiedon keskitettynä tallennuspaikkana CRM -järjestelmä on toiminut lisäksi loistavana alustana erilaisten raportointi- ja analysointitarpeiden täyttämiseen.

Kiinteistöalan Kustannus Oy hyödyntää myös Fenixin tuoteperheeseen kuuluvia Fenix Advantage ja Supersearch lisäratkaisuja, joiden luokittelu-, segmentointi- ja hakuominaisuudet tukevat erityisesti markkinoinnin työskentelyä.

Kehitysjohtaja Thomas Åbergin kommentit:

Kiinteistöalan Kustannus Oy valitsi Microsoft Dynamics CRM:n sen takia, että jo perusasennuksessa löytyy iso määrä toiminnallisuuksia mitä yritys voi käyttää melkein suoraan.

Esim. markkinointityökaluihin on tehty hyvin vähän räätälöintejä ja käytämme hyvin laajasti CRM:n työkaluja markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Tärkeätä oli myös, että räätälöinnit mitä kuitenkin jokainen yritys joutuu tekemään on helppoja ja nopeita toteuttaa. Meille tärkeitä räätälöintejä oli integroinnit muihin järjestelmiin ja kestotilausten hallinnan rakentaminen.

Fenix Solutions on ollut Kiinteistöalan Kustannukselle hyvä valinta kumppaniksi. Arvostamme erityisesti toimitusten nopeutta ja luotettavuutta. Tärkeätä on myös se että kumppani jatkuvasti omalla kehitystyöllä kehittää Dynamics CRM:ää ja tarjoaa näitä lisätoiminnallisuuksia asiakkailleen.

Kiinteistöalan Kustannus Oy kustantaa ja julkaisee kiinteistöalan kirjallisuutta, lomakkeita sekä Suomen Kiinteistölehteä ja Locus-lehteä. Kiinteistöalan Kustannus Oy:n 2013 liikevaihto 3,1 milj. euroa ja henkilöstömäärä 14.

Vahva asiantuntemus, pitkät perinteet ja toimiva yhteistyöverkosto tekevät Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä alan johtavan kustantajan, jonka laajaan asiakaskuntaan kuuluu muun muassa taloyhtiöitä, isännöitsijöitä, huoltoyhtiöitä, kiinteistönvälittäjiä, tilitoimistoja ja asianajotoimistoja.