Vieläko Excel johtaa yrityksesi myyntiä?

On maanantaiaamu. Edessäsi on lämmin kuppi kahvia ja viikkopalaveri. Olet viikonloppuna päivittänyt Excel-taulukon, jotta voit vastata kaikkiin myyntiryhmän sinulle esittämiin kysymyksiin. Kun H-hetki koittaa, sylkäisee neuvottelutilan videotykki tyypilliseen tapaansa taulukon luvut näytölle pikkuriikkisinä.

Päädyt etsimään avainlukuja oman läppärisi näytöltä ja sitten tulee se kysymys, johon et ole valmistautunut; toimitusjohtaja haluaa tietää, kuinka paljon tiettyä tuotetta on myyty tietylle yritykselle viime kuussa. Etsit nopeasti tiedon järjestelmästä, se kestää vain minuutin. Mutta mitä jos tulee lisää vastaavia kysymyksiä? Kenellä on aikaa istua kokouksessa ja odottaa, kun etsit vastauksia kaikkiin esitettyihin kysymyksiin?

Excel-taulukoita käytetään yhä yleisesti liikkeenjohdon raportoinnissa. Ne ovat selkeitä ja laskutoimitukset on helppo tehdä. Excelillä on kuitenkin rajoitteensa; esitystilanteessa taulukot ovat vaikeasti luettavia ja KPI-mittarit hukkuvat nopeasti numeromereen. Excelin sisäänrakennettujen kuvaajien käyttö helpottaa luettavuutta, mutta ne eivät välttämättä riitä. Jos kuvaajat siirretään Powerpoint-esitykseen, katoavat tarkat luvut, ja ne joutuu etsimään uudelleen erillisestä taulukosta. Lisäksi Excel-taulukot ovat staattisia.

Suodatettujen joukkojen tai KPI-mittareiden laskeminen on helppoa mutta esitystilanteessa ei laskutoimituksia voi lähteä tekemään. Toisin sanoen Excel-taulukot eivät mahdollista kiinnostavaa kaksisuuntaista keskustelua luvuista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Excel-taulukoiden aineistoihin ei voi sukeltaa syvemmin eikä niistä voi kesken esityksen etsiä kokousväelle mielenkiintoisia ja toimintaa tehostavia ulottuvuuksia.

Informaation interaktiivisuus

Microsoft kuitenkin tarjoaa vaihtoehdon Excelille. Power BI on todella moderni raportointityökalu. Siinä missä Excel luotiin laskennallisiin tarpeisiin, Power BI tehtiin datan visualisointia varten. Raportoinnin kohdeyleisöä ei useinkaan kiinnosta tarkat myyntiluvut, vaan kokoluokat ja asioiden suhteelliset erot. Kokoluokat ja suhde-erot voi helpoiten ilmaista muutamalla hyvin harkitulla kuvaajalla, missä Power BI on parhaimmillaan. Toki se pystyy tarjoamaan myös tarkat lukutiedot sentin tarkkuudella.

Tärkein ominaisuus, millä Power BI pyyhkii pöytää Excel- tai Powerpoint -raporteilla, on informaation interaktiivisuus. Power BI:ssä tuote- ja asiakaskohtaisiin myyntitietoihin päästään käsiksi yhdellä hiiren painalluksella ja samalla hiiren painalluksella voidaan vastata satoihin muihin kysymyksiin, mitä raportti herättää. Power BI muuttaa raportoinnin yhden henkilön monologista tuottavaksi keskusteluksi, joka johtaa usein konkreettisiin toimenpiteisiin parantaen päivittäistä toimintaa.

Power BI muuttaa raportoinnin yhden henkilön monologista tuottavaksi keskusteluksi, joka johtaa usein konkreettisiin toimenpiteisiin parantaen päivittäistä toimintaa.

Kasvu 2.0

Kaikkien yritysten on kyettävä seuraamaan myyntitoimintansa keskeisiä tunnuslukuja. Fenixin KASVU 2.0 Power BI -raportti sisältää myyntijohtoa kiinnostavan aktiivisuus- ja tehokkuusraportin, jonka avulla voidaan seurata, mitä aktiviteetteja myyjillä on ollut, sekä miten aktiviteetit ovat johtaneet myyntimahdollisuuksiin ja myynteihin. Toteutunutta myyntiä voidaan myös tarkastella useasta eri näkökulmasta. KASVU Power BI mahdollistaa mm. budjettiseurannan sekä myynnin vertailun vuositasolla, tuotteittain tai vaikkapa myyjittäin. KASVU Power BI:ssä voidaan yhdistää erilaisia näkökulmia ja tarkastella näiden suhteita interaktiivisesti.

Kasvu tuo myyjien aktiivisuuden ja tehokkuuden vaikutus myyntimahdollisuuksiin ja myyntiin yhdistettynä budjettiseurantaan ja myyntivertailuihin tuo myyntitoiminnan keskeiset tunnusluvut yrityksen käyttöön.

KASVU Power BI:hin on lisäksi yhdistetty tietoja Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä, niiden kokoluokista, liikevaihdoista ja toimialoista. Tietokannan sekä yrityksen oman myyntiaineiston avulla on mahdollista laskea myyntipotentiaali markkinoilla oleville yrityksille. Yritys voi laskea esimerkiksi, kuinka paljon tietyllä toimialalla ja tietyt taustapiirteet omaava asiakas ostaa tällä hetkellä ja kuinka paljon se voisi ostaa tulevaisuudessa.

Kuinka paljon tietyllä toimialalla ja tietyt taustapiirteet omaava asiakas ostaa tällä hetkellä, ja kuinka paljon se voisi ostaa tulevaisuudessa?

Tietokannan ja myyjiltä saatavan tiedon perusteella voidaan luoda valmiita markkinointilistoja asiakasrekisteriin. Markkinointilistoilla olevien yritysten edistymistä myyntiputkessa voidaan seurata aiemmin mainittujen raporttien (mm. yritykseen kohdistettu myynnin aktiivisuus- ja tehokkuus, myyntintimahdollisuudet ja toteutunut myynti ja näiden tietojen ristiintaulukointi) avulla.

Kasvuraportissa voidaan tarkastella esimerkiksi kohdemarkkinoita ja kuinka paljon kohdemarkkinasta on jo yrityksen asiakkaina, ja minkä verran sieltä löytyy vielä myyntipotentiaalia tai minkä verran olemassa olevissa asiakkuuksissa löytyisi lisää myyntipotentiaalia. Haluatko kuulla lisää Kasvusta? Ota yhteyttä!