Sopeudu tai kuole!

Suomalainen liiketoimintaympäristö on muutoksessa: toisille tarjolla on eloonjäämiskamppailua ja toisille menestystä. Yhteistä kaikille on vaatimus sopeutua liiketoimintaympäristön muutoksiin. Fenixin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä myymään ja markkinoimaan omia tuotteitaan ja ratkaisujaan – sanalla sanottuna: pärjäämään.

Tämän mission jalkauttaminen ottaa eri ajassa eri muotoja: aloitimme toimintamme vuonna 2009 CRM-tuotekehitysorganisaationa, käynnistimme muutoksen CRM-projektitoimitusorganisaatioksi vuonna 2011 ja CRM-palveluorganisaatioksi 2015.

Olen iloinen, että markkinat ovat ottaneet Fenixin tarjooman positiivisesti vastaan – tämä on tehnyt mahdolliseksi Fenixin kovan ja tuloksellisen kasvun.

Edellä tulikin jo mainittua ne kaksi syytä, joitten vuoksi me teemme omiin järjestelmiimme päivityksen:

 • toimintamme kasvaa – on enemmän hallittavaa

 • toimintamme luonne muuttuu – tarvitsemme parhaat mahdolliset työvälineet sekä asiakkuudenhallintaan, markkinointiin että palvelutuotantoon (projektit ja huolenpito) – integroituina.

Olen mukana työvälineiden uudistushankkeessa melko monessa roolissa:

 • yhtiön hallituksessa päättämässä strategisista painopisteistä

 • yrityksen johtoryhmässä ohjaamassa hanketta

 • omistajana kolmessa prosessissa

  • myynti, laskutus ja HR

Työvälineiden uudistus koskee muitakin prosesseja ja omistajia:

 • markkinointi ja asiakashallinta – Päivin omistuksessa

 • tuotanto – Janin omistuksessa

 • analytiikka ja raportointi – Henrin omistuksessa.

Listaan tässä vielä ihan konkreettisesti, mitä odotuksia uudistukseen liittyy laskutusprosessin osalta:

 • paremmat tuntierittelyraportit (enemmän informaatiota asiakkaalle)

 • laskujen esikäsittely lähemmäs tuotantoa (vähemmän virhetulkintoja matkan varrella)

 • enemmän dimensioita kirjauksiin (enemmän informaatiota oman toiminnan raportointiin ja ohjaukseen ja sitä kautta palveluvalikoiman kehittämiseen)

 • parempi integraatio laskutuspalveluun (ennen kaikkea liitetiedostojen eli erittelyjen automaattinen siirtyminen verkkolaskujen liitteeksi).