IoT ja CRM

Mitä mahdollisuuksia IoT tuo CRM:ään ja miten Azure tätä tukee?

IoT eli Internet Of Things ”esineiden verkko” on ollut paljon esillä viime aikoina: on kerrottu kuinka jääkaappi voisi tulevaisuudessa raportoida suoraan puhelimeen, kun lämpötilassa havaitaan ongelma. Älyvalaisimet oppivat huoneen jäsenten arkirytmit ja operoivat valoja tämän mukaan. Moni laite on kytketty nykyään internetiin ja tätä laitteiden verkostoa kutsutaan IoT:ksi.

Yrityksen voivat hyötyä IoT:sta paljonkin: esimerkiksi kahvilaitteita tai kahvinlaatua valvova yritys voi kahvikoneisiin asennettujen sensorien välityksellä kerätä tietoa vaikkapa lopputuotteiden lämpötilasta, kahvin määrästä tai suodattimen puhtaudesta. Sensoreista tieto kulkeutuu pilveen, hubiin, joka vastaanottaa tiedon ja huolehtii tiedon jatkokäsittelystä, kuten tallennuksesta ja viestien ohjaamisesta hubiin rakennettujen eri viestiaiheiden mukaan.

Varoitusviestit esimerkiksi mahdollisesta laiteviasta voivat ohjautua hubin kautta ohjelmaan, joka huolehtii varoitusviestin käsittelystä,  ja lähettää tiedon esimerkiksi CRM:ään eteenpäin huoltopyyntönä. CRM:ssä huoltopyynnön seurauksena voidaan aktivoida työnkulut (workflow), jotka etsivät kyseiseltä alueelta seuraavan vapaana olevan korjaajan ja tekee automaattisesti huoltokäynnin korjaajan kalenteriin: kaikki tämä ennen kuin laite edes menee epäkuntoon.

Azure tarjoaa helpon käyttöliittymän IoT hubien rakentamiseen ja hubin tallennuksen jälkeen voi hubiin lisätä viestien päätepisteitä ja näihin liittyviä viestien ohjaussääntöjä. Laitteiden lisääminen Hubiin on myös helppoa: laitteen tallennuksen yhteydessä tulee tiedot, jotka varsinainen laite tarvitsee ottaakseen yhteyden Hubiin ja itse rekisteröintiä varten löytyy valmiita kirjastoja.

Kuva 1: Azuren IoT Hubi ja viestien päätepisteitä. Toinen ohjautuu tiettyyn event hubiin ja toinen tallentaa Azuren varastoon
Viestien saapumista eri päätepisteisiin ohjataan säännöstöillä hubissa, esimerkiksi viestin tiettyjen atribuuttien mukaan.

Kuva 2: Ohjaus-sääntöjä joista yksi ohjaa varoitusviestit tiettyyn päätepisteeseen

Event Hubi on yksi päätepisteen muoto, kuten Azuren varastokin. Event Hubiin voidaan kiinnittää ohjelmia, jotka tekevät haluttuja toiminnallisuuksia.

Kuva 3: varoitusviestit on ohjattu tiettyyn Event Hub päätepisteeseen, joka aktivoi Azuressa ohjelman. Tässä tapauksessa lähetetään sähköpostiviesti.

Reagointi ja viestien ohjaaminen on yksi muoto, mutta Azuresta löytyy myös tietojen analysointiin ja esittämiseen valmiita komponentteja. Life Time Series komponentti visualisoi laitteiden lähettämää dataa ja tietoja voi katsoa taaksepäin ja porautua tietyltä aikaväliltä. Seurattavan viestin atribuutin voi myös valita, eli seurataanko esimerkiksi lämpöä, kosteutta yms.

Kuva 4: Azuren Life Time Series komponentti

Lisätietoa stream analytics ja life time series komponenteista täällä: https://azure.microsoft.com/en-us/services/stream-analytics/

Azuren IoT komponenteilla pääsee nopeasti alkuun ja analysoimaan dataa sekä nostamaan havaintoja ja tekemään älykkäitä viestien ohjaus-sääntöjä, jotka jalostuvat prosesseiksi esimerkiksi CRM:n puolella= Älykäs CRM!