Hyödyllisiä GDPR -linkkejä

EU:n yleinen tietosuojalaki (GDPR eli General data protection regulation) hyväksyttiin vuonna 2016 ja sen käyttöönottoon määriteltiin kahden vuoden siirtymäaika. Siirtymäaika päättyy 25.5.2018.

EU:n tietosuoja-asetus on luettavissa suomeksi täältä (EU) 2016/679,ä ja tietosuojadirektiivi tämän linkin kautta (EU) 2016/680.

Olemme keränneet tälle sivulle joitakin hyödyllisiä GDPR-linkkejä. Jos haluat selvittää Microsoft CRM:si valmiuden tietosuojalain voimaantuloa ajatellen, ota yhteyttä.


Miten valmis organisaatiosi on GDPR:n tuloon? Tee maksuton GDPR -testi Microsoftin sivuilla.

GDPR Assessment on nopea, itsearviointiin tarkoitettu työväline internetissä. Maksuton itsearviointi sisältää 26 kysymystä ja sen tarkoituksena on auttaa organisaatiotasi saamaan yleiskatsaus, miten valmiita olette täyttämään GDPR:n mukanaan tuomat vaatimukset. www.gdprbenchmark.com/?wt.mc_id=aid655379_qsg_191692_e

Kuva Microsoftin sivuilta https://www.gdprbenchmark.com/questions


Tietosuojavaltuutetun opas: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen

Oppaassa ”Miten valmistua EU:n tietosuoja-asetukseen” annetaan ohjeita ja neuvoja siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Oppaassa kerrotaan mm. henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta. Opas on suunnattu pääasiassa rekisterinpitäjille, mutta myös henkilötietojen käsittelijä voi tukeutua oppaaseen soveltuvilta osin. Tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö ovat kirjoittaneet oppaan yhteistyössä.

Miten valmistautua tietosuoja-asetukseen (pdf-tiedosto)

 


Tietosuojavaltuutetun ohjeistus tietotilinpäätöksen laatimiseen

Laadi tietotilinpäätös (pdf-tiedosto)

Lataa Tietosuojavaltuutetun toimiston luoma ohjeistus tietotilinpäätöksen tekemisestä.

Tietotilinpäätös on raportti, joka syntyy organisaation sisäisen tarkastelun tuloksena ja antaa kokonaiskuvan organisaation tietojenkäsittelyn nykytilasta.Tietotilinpäätös kuvaa myös henkilötietolain mukaisen hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista.

Laadi tietotilinpäätös (pdf-tiedosto)

 

 


  Microsoftin opas: Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen

Lataa maksuton Microsoftin opas ”Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

”EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan kokonaisuudessaan soveltaa 25.5.2018, ja sen myötä tietosuojaan liittyvät oikeudet, tietoturva ja vaatimustenmukaisuus siirtyvät maailmanlaajuisesti uudelle tasolle. Tämä raportti on laadittu auttamaan valmistautumisessa tietoturva-asetukseen, ja se on osa Microsoftin sitoutumista toimia organisaatioiden kumppanina.”

https://www.microsoftmahdollista.fi/materiaalit/valmistautuminen-eun-yleiseen-tietosuoja-asetukseen/ 

 


Understanding the General Data Protection Regulation and your options with Microsoft 365

”On this show, Roy King, Sr. Product Manager for Office 365 Security takes us through General Data Protection Regulation and how Microsoft 365 can help with your compliance journey.”


Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut useita ohjevideoita:

Johdon ja esimiesten tietosuojakoulutusvideo 

Videolla käsitellään organisaatioiden uusia velvoitteita, riskienhallintaa ja osoitusvelvollisuutta sekä hallinnollisia seuraamuksia. Video on hyödyllinen johdon lisäksi myös muille tietosuojasta kiinnostuneille.

Johdon ja esimiesten tietosuojakoulutusvideo from Source on Vimeo.

Katso myös:


Lue myös blogiteksti aiheesta: https://www.fenixsolutions.fi/gdpr/