Fenixin asiakastyytyväisyyskysely 2018

Toteutimme Fenixin asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuun 2018 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa palveluiden nykytilasta ja parannuskohteista. Yleisarvosanat sekä yhteistyön, että palvelun osalta olivat erittäin hyvällä tasolla, joten olemme hyvällä polulla asiakaspalvelumme osalta. Saimme myös arvokasta palauteutta kehittämistä kaipaavista osa-alueista. Iloksemme saimme paljon myös kirjallista palautetta.

Arvosana-asteikkona toimii 1-5.

5 – Erittäin tyytyväinen
4 – Tyytyväinen
3 –  Neutraali
2 – Melko tyytymätön
1 – TyytymätönYleinen palaute Fenixin toiminnasta

Fenixin asiakkaat ovat tyytyväisiä Fenixin palveluun yleisesti. Vastanneista erittäin tyytyväisiä olivat 40,35 % ja tyytyväisiä 49,12%.
Huolenpitoasiakkaat ja järjestelmän käyttäjät

Huolenpitoasiakkaista ja järjestelmänkäyttäjistä 83,64% suosittelisi Fenixin huolenpitopalveluita muille organisaatioille.
Huolenpitoasiakkaat ja järjestelmän käyttäjät pitivät Fenixin HelpDeskiä erittäin asiantuntevana. HelpDeskin kommunikointiin ja ratkaisuaikoihin oltiin myös tyytyväisiä, mutta niistä löytyy myös jonkin verran parannettavaa.


Fenixin pienkehitys- ja palvelupäällikköpalveluihin oltiin myös pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Suurin kehittämistarve sielläkin on kommunikoinnissa.Liiketoimintapäättäjät

Vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Fenixin kanssa. Suurimman osan mielestä osaamme ottaa liiketoiminnan eri tarpeet huomioon ja yhteistyöstämme on ollut hyötyä liiketoiminnan kehittämisessä. Liiketoimintapäättäjät suosittelisivat Fenixiä kumppanina myös muille organisaatioille.Saimme ruusujen lisäksi myös arvokasta palautetta kehittämistä kaipaavista osa-alueista. Otamme palautteen nöyränä vastaan ja kehitämme palveluitamme tänä vuonna vieläkin paremmiksi.

Kiitos kaikille vastanneille!