Dynamics 365 on täällä!

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

d365

Filosofia uuden mallin takana on yhdistää Dynamics tuoteperheen ratkaisut CRM, AX ja NAV lähemmäksi toisiaan sekä Office 365:tä. Loppukäyttäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa entistä sulavampaa, jopa huomaamatonta liikkumista eri järjestelmien välillä. Uuden ajattelun pohjalta on mahdollista hankkia yrityksen kasvun sekä tarpeen mukaan erilaisia moduuleita, jotka toimivat yhteen ilman vaikeita ja pitkiä integraatioita.

Uuden ajattelun pohjalta on mahdollista hankkia yrityksen kasvun sekä tarpeen mukaan erilaisia moduuleita, jotka toimivat yhteen ilman vaikeita ja pitkiä integraatioita.

Teknisemmin tämä sama asia tarkoittaa sitä, että Dynamics 365 Platform pohjautuu ”Common Data Modeliin” (lyhyemmin CDM), jonka tarkoitus on suoraviivaistaa ja helpottaa eri liiketoimintaprosessien ja järjestelmien välisiä integraatioita. CDM toimii siis näin ollen kaiken sydämenä.

cdm

Microsoft Flow:n ja Power Apps:in avulla pääkäyttäjienkin on mahdollista luoda Microsoftin tuoteperheen välille helpommin ja tehokkaammin erilaisia työnkulkuja ja piensovelluksia. Tämä ei suinkaan poista syvempää kehitystyön tarvetta tapauskohtaisesti, mutta toimii helpottavana elementtinä niin pääkäyttäjille kuin kehittäjillekin.

Yhteenvetona todettakoon, että nyt on entistä helpompaa tehdä päätös ja valita Microsoftin tuotteita. Käyttöönotto on nopeaa ja ratkaisut kasvavat yrityksen mukana. Oli yrityksesi suuri tai vasta kovaa vauhtia kasvamassa valitse yhteistyökumppaniksesi Fenix Solutions ja alustaksi Microsoft. Näin takaat kestävän, skaalautuvan sekä jatkuvasti kehittyvän mallin, joka nostaa yrityksesi mukaan digitalisaation aallonharjalle.

Lue Microsoftin julkistus asiasta https://community.dynamics.com/b/msftdynamicsblog/archive/2016/07/13/reinventing-business-processes

Microsoft Dynamics 365

Valitsemalla  yhteistyökumppaniksi Fenix Solutionsin ja alustaksi Microsoftin takaat kestävän, skaalautuvan sekä jatkuvasti kehittyvän mallin, joka nostaa yrityksesi mukaan digitalisaation aallonharjalle.