Nykyaika tulvii tietoa. Todellisena haasteena on rakentaa tiedonhallintajärjestelmiä, joissa informaatio on käytettävissä hallitusti monesta eri lähteestä. Mikä on ratkaisu?

”The Common Data Model – selkäranka tietojärjestelmille”

Common Data Model (CDM) tarkoittaa yhteistä tietomallia, jolla pyritään tarjoamaan paljon enemmän kuin vain pelkkää tallennustilaa. Microsoft CDM tarjoaa tietokannan lisäksi määritelmiä sekä integrointivalmiudet liittää tietoja useista eri lähteistä. Microsoft Dynamics 365 -ohjelmat pohjautuvat tähän ideaan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yhtenäinen väylä organisaation erilaisissa liiketoimintaprosesseissa käytettävien erillisten järjestelmien välisten tietojen keskinäiseen toimintaan. Esimerkiksi Dynamics 365 for Sales ja Dynamics 365 for Operations voidaan liittää saumattomasti yhteen, jolloin organisaation käytössä ovat sekä tuotannonohjaus että asiakkuudenhallinta samanaikaisesti.

Microsoft CDM on Azure-pohjainen tallennusmekanismi, joka on tarkoitettu organisaatiosovellusympäristöön koosta ja toimialasta riippumatta. Käyttäjän ei tarvitse olla IT-alan ammattilainen voidakseen hyödyntää integraatioprosessin periaatteita. CDM kuitenkin tarjoaa valmiiden standardikokonaisuuksien lisäksi käyttäjälle myös vapautta tarvittaessa muokata olemassa olevia entiteettejä sekä määrittää uusia kokonaisuuksia, jotka ovat liitettävissä Microsoft Dynamics -ekosysteemiin.

Ratkaisuna on siis turvallinen pilvitietokanta, joka tarjoaa tilaisuuden tiedon yhtenäistämiseen ja päällekkäisen datan poistamiseen. Sen käyttöönottamisella on organisaatiolle monia liiketoiminallisia etuja, joista merkittävin on se, että CDM:n avulla voidaan luoda kestävä perusta sekä nykyisille että tuleville järjestelmäintegraatioille.

Lisää aiheesta:

Common Data Model Overview

The Common Data Service

Tekstin ja kuvien lähdeaineistona Microsoft

Kirjoittaja: Satu Koivumäki
Satu työskenteli Fenixillä kesällä 2017 ohjelmistosuunnittelun harjoittelijana. Hän on informaatioverkostojen DI-opiskelija.