Ordiorille käyttöön SuomiCRM.fi pilvipalvelu myynnin- ja huollon työvälineeksi.

Ordior on perustettu 1.8.1992. Ordior tuo maahan ja myy useiden kansainvälisesti johtavien laitevalmistajien laboratoriolaitteita, reagensseja ja laboratoriotarvikkeita.

Ordiorin tärkeimmät asiakasryhmät ovat elintarvike- sekä kemianteollisuuden, ympäristötekniikan sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tuotekehitys-, tutkimus- ja laadunvalvontalaboratoriot. Teollisuuden in-line prosessimittaukset ovat myös tärkeä osa-alue Ordiorin toimintaa.

Henkilöstöä Ordiorilla on 28 henkilöä.

Ordior käytti asiakkauudenhallintaan aikaisemmin Prospekti nimistä CRM- järjestelmää sekä muita dokumentinhallintaan ja toiminnanohjaukseen käytettäviä järjestelmiä.

Haasteena Ordiorilla oli aikaisemmin asiakkaiden järjestelmällinen hoito ja hallinta. Selkeät asiakassegmentoinnit puuttuivat ja uusasiakashankinnan seuranta oli vaikeaa. Myyntiprosessin eri vaiheita piti saada tarkennettua. Organisaatiohierarkian kuntoon laitto, toimipisteisiin kohdistuvien aktiviteettien ja laskutusten seuranta eri järjestelmien välillä ajantasaiseksi.

Uudelta SuomiCRM.fi- palvelulta haettiin apua yksinkertaistamaan toimenpiteitä ja hyödyntämään niitä riistiin niin myynnin kuin huollonkin osalta. Uudesta CRM-järjestelmästä otettiin käyttöön myynti- ja huolto-osiot. Ordiorilla käytössä olevien muiden järjestelmien integroiminen SuomiCRM.fi- palveluun toteutettiin samanaikaisesti.