Biztech International valitsi Fenixin:

Power BI:n raportointimahdollisuuksilla tekeminen aivan uudelle tasolle!

Fenix toi Power BI:n uudet raportointimahdollisuudet Biztechin käyttöön ja raportoinnin tekeminen saatiin ihan uudelle tasolle! Manuaaliset työvaiheet saatiin karsittua pois: uutta raportointimallia tukemaan Fenix toteutti tietovaraston, johon tuodaan ETL-prosessin myötä tietoa lähdejärjestelmästä valmiiksi raportoitavassa muodossa. Tietovarasto mahdollisti yksinkertaisemman tietomallin, joka tuki paremmin raportointia ja lisäksi erilaisia tarpeita varten tietovaraston päälle oli helppo rakentaa näkymiä, joita Power BI:n puolella hyödynnetään.

Power BI:n avulla asiakkaalle pystytään nyt tarjoamaan interaktiivinen alusta, jossa asiakas  pystyy itse suodattamaan ja porautumaan tietoihin valmiilla suodattimilla.

”Uusi raportointijärjestelmä tarjoaa käytännössä IT-alan toimijoille ja tietohallinnon päättäjille ainutlaatuisen markkinatietokannan. Sen avulla tietohallinto voi tehokkaasti tutustua valittuun ratkaisualueen markkinaan ja benchmarkata omalla toimialallaan.”
Ilmari Nyström, Managing Partner, Biztech International

Biztech International haastattelee tietohallinnon päättäjiä Pohjoismaissa. Haastatteluissa käydään laajalti lävitse IT:n eri osa-alueita ja tuloksista koostetaan asiakkaalle kattava raportti toiminnan kehitystä varten.

”Biztech International is an independent expert organization in measurement and analyses of the effectiveness and functionality of the IT environments. Our services are utilized both by organizations when developing their IT functions and also by the technology vendors, service and solution providers when trying to understand the market and the customers’ development projects better”.

Lisätietoja Biztechistä: www.biztech.pro