Asiakkaat tutummaksi datan avulla

Aikaisemmassa blogikirjoituksessa keskusteltiin osatotuuksien perusteella ennustamisen riskeistä ja dataan perustetun ennustamisen mahdollisista hyödyistä. Ennustamisen lisäksi myös taaksepäin katsominen datan avulla voi johtaa hyviin tuloksiin yrityksen kantilta – yrityksen asiakkaista kerääntynyt data on voimavara joka usein jää vajaalle käytölle.

Uusasiakashankinnan  tärkeyttä unohtamatta tulisi pitää mielessä vanha sanonta siitä, että uuden asiakkaan hankkiminen on kymmenen kertaa kalliimpaa, kuin vanhan asiakkaan säilyttäminen. Riippuen siitä, mitä lähdettä uskoo, liikkuu tämä kerroin viiden ja kahdenkymmenenviiden välillä. Yksi asia on kuitenkin selvä – uudet asiakkaat ovat huomattavasti vanhoja kalliimpia.

Gartnerin tutkimuksen mukaan 80% yrityksen tuloksesta syntyy vain viidesosasta vanhoista asiakkaista. Olemassaoleva asiakas ostaa 50-60% todennäköisyydellä uudestaan, kun puolestaan parhaiden myyntiorganisaatioiden konversioluvut pyörivät 20% paikkeilla. Tämän lisäksi tutkimus on osoittanut, että nostamalla asiakkaiden säilyvyysastetta vain 5% voi yrityksen tulos kasvaa jopa 75%.

Data kertoo sen, mitä silmät eivät näe

Miten data voi auttaa?

Dataa hyödyntämällä pystyy hyvin kehittämään asiakassegmentaatiota, kohdistamaan markkinointitoimenpiteitä sekä analysoida sitä, mitkä palvelut ja tuotteet tukevat toisiaan ja näin ollen vahvistaa yrityksen asiakaslähtöistä ja asiakassuhteita tukevaa toimintaa.

Asiakassegmentaatio ja ristimyynti tuntuvat melko intuitiivisilta. Usein asiakkaat ryhmitellään eri segmentteihin tiettyjen tekijöiden perusteella, ja ristimyynti hoidetaan tarjoamalla yhteenkuuluvia tuotteita. Lähtökohtaisesti nämä metodit ovat hyviä, mutta datan avulla voi tunnistaa tekijöitä ja kaavoja jotka laajentavat tai jopa muuttavat käsitystä siitä, millaisia asiakasryhmiä yrityksellä on ja mitkä tuotteet tukevat toisiaan. Tämän seurauksena on lisäksi mahdollista tunnistaa, mitä arvoa yrityksen asiakkaat hakevat ja jatkossa kehittää viestintää niin, että se viesti tulee selvemmäksi. Samalla markkinointia on helpompi kohdentaa.

Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa jo aikaisemmassa blogissa käsitelty asiakascase. Tässä tapauksessa toteutimme asiakkaalle Business Intelligence-ratkaisun jonka tarkoituksena oli saada parempi käsitys siitä, mihin markkinointia ja myyntiä tulisi jatkossa kohdistaa. Analyysin kautta asiakas pystyi tunnistamaan uusia tekijöitä jotka vaikuttivat myyntiin. Myymälöissä, jotka olivat samankokoisia ja sijaitsivat samanlaisilla alueilla, olikin erilaiset myynnit; tunnistamalla datan avulla uudet myyntiin vaikuttavat tekijät, pystyttiin tehostamaan myyntiä ja logistiikkaa sekä minimoimaan hävikki.

Me Fenix Solutionsilla syvennymme dataan, ratkaisumalleihin ja teknologiaan, jotta voimme auttaa asiakastamme tunnistamaan ja hyödyntämään kaiken myynti-, liiketoiminta- ja kasvupotentiaalinsa.

 

Mitä sinä et vielä tiedä asiakkaistasi?