ALERTUM OY
Tekoja ja oikeanlaiset välineet

Kuvassa Alertumin kehitysjohtaja Lari Lindén ja toimitusjohtaja Riku Aho

Alertum Oy on suomalainen turvallisuus-ja koulutusalan yritys, jonka visiona on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta. Se ei synny ilman tekoja. Alertum on kasvava ja kehittyvä turvallisuuden koulutuksia ja asiantuntijapalveluita tarjoava yksityisyritys. Alertum työllistää 11 kokoaikaista ja 6 osa-aikaista ihmistä, jotka työskentelevät koulutuksien ja palveluiden tuottamisen parissa. Lisäksi Alertumin kouluttajaorganisaatio käsittää yli 60 ammattitaitoista valmentajaa ympäri Suomen. Alertum Oy luo osaamisella maailman turvallisinta yhteiskuntaa.

”Visionamme on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta. Se ei synny ilman tekoja.” Alertumin kehitysjohtaja ja toimitusjohtaja kertovat yhteistyöstä Fenixin kanssa.

Tavoitteet ja vaihtoehdot

Olemme kasvava ja kehittyvä turvallisuuden koulutuksia ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys ja visionamme on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta. Se ei synny ilman tekoja ja oikeanlaisia välineitä.  Keväällä 2017 käytössämme oli vanhanaikainen CRM ja erilaisia excel-tiedostoja auttamassa tietojen hallinnointia.

Tarvitsimme CRM-järjestelmän, jonka avulla voimme tehdä työmme tehokkaammin ja kehittää Alertumin palveluita haluttuun suuntaan. Asiakkuudenhallintajärjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan kasvavan yrityksen tarpeisiin ja kasvaa mukanamme mahdollistaen jatkokehityksen Ja tarjota välineet myynnille sekä johdolle.

Tiesimme CRM-järjestelmän olevan meille erittäin tärkeä, mutta emme halunneet halunneet pitkiä määrittelyitä ja isoa projektia. Halusimme ottaa järjestelmän käyttöön mahdollisimman pian ja projektin maksimikestoksi määritettiin 15 työpäivää.

Hankkeen käynnistyessä olimme tehneet paljon taustatyötä ja tutkineet erilaisia järjestelmävaihtoehtoja. Loppumetreille ehdokkaaksi valittiin kolme hyvin erilaista järjestelmää. Itsestään selvänä vaihtoehtona Microsoftin CRM ja kaksi selkeästi edullisempaa ja kevyempää ratkaisua.

Isoin huolemme oli, että Microsoft CRM sisältäisi meille turhia elementtejä ja olisi niin ollen ”liian raskas käyttöömme”. Oletimme myös, että Microsoftin CRM tulisi vaatimaan paljon räätälöintiä sopiakseen juuri meidän liiketoimintaprosesseihimme. Tarvisimme kuitenkin käyttöömme liiketoimintajohtoa tukevan ratkaisun, ei pelkästään myynnin tarpeisiin tarkoitettua. Emme halunneet aikaa vievää määrittelyvaihetta.
Kun olimme selvittäneet omat tarpeemme ja vertailleet erilaisia järjestelmiä pyysimme joukon CRM-toimittajia esittäytymään ja kertomaan omista ratkaisuistaan.

Haasteiden ymmärtäminen ja valmiit ratkaisut

Tapasimme Fenixin toimitusjohtajan Timo Mäkelän ensimmäisen kerran helmikuun lopulla. Olimme odottaneet perinteistä IT-konsulttia, mutta yllätyimme, kun keskustelua ohjattiin järjestelmän sijasta tavoitteisiin, liiketoimintaprosesseihin, myynnin toimintatapoihin ja haasteisiin.

Pakko myöntää, että jossain vaiheessa epäilimme kuunteleeko Timo lainkaan, sillä hän ei kirjoittanut mitään ylös. Lopuksi saimme tiiviin yhteenvedon keskustelusta ja totesimme Timon kuuntelemisen lisäksi ymmärtäneen keskeisimmät haasteemme. Tässä kohtaa olimme vakuuttuneita, että tältä porukalta homma tulee hoitumaan, ainoaksi kysymysmerkiksi jäi tässä kohtaa, olisiko Microsoftin CRM meille liian raskas ratkaisu.

Keskustelumme eteni liiketoimintaprosessien siirtämisellä järjestelmiin. Fenixin Microsoft CRM-ratkaisusta valmiiksi räätälöity ja muokattu ”Oppokone” sisälsi mm. valmiit segmentoinnit kulta- / hopea- / pronssi-asiakkaisiin sekä valmiiksi hiotut myyntiprosessit.

Fenixin ”Oppokoneessa” oli siis piilotettu jo valmiiksi meillekin turhia elementtejä ja samaan aikaan lisätty Fenixin omia ratkaisuja. Näistä meille kaikkein hyödyllisimmiltä vaikuttavat muun muassa yritystietojen tarkistaminen automaattisesti Oppodatasta, mistä saamme napin painalluksella tuotua suomalaisten yritysten tiedot, ilman naputtelua, suoraan omaan CRM-ympäristöömme. Fenix ei vaikuttanut halvimmalta toimittajalta, mutta tarjousvaiheessa halusimme ehdottomasti myös heidät mukaan.

Jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien heidän toimintatyylinsä vakuutti meidät ja ratkaisunsa ainutlaatuiselta tavalta saada kaikki Microsoftin CRM:n hyödyt, mutta nopeammalla ja helpommalla käyttöönotolla.

Totesimme, että itse asiassa iso osa projektistamme oli jo valmiiksi mietitty Oppokoneen ratkaisumallien kautta, eli näitä ei enää laskutettaisi meiltä erikseen projektissa.

Helppoutta, haasteita ja säästöjä

Projektissa meidän tehtävämme on kertoa, mitä haluamme ja fenixläiset toteuttavat niiden mukaiset ratkaisumallit meille. Meillä on ollut paljon erilaisia kysymyksiä ja tarpeita ja kaikki on onnistunut.  Kommunikaatio on ollut äärimmäisen helppoa ja nopeaa, olemme saaneet vastaukset nopeasti ja aina on tullut tunne, että asia lähtee työstöön välittömästi. Olemme voineet olla varmoja siitä, että fenixläiset tekevät töitä projektimme eteen ja ja se edistyy haluamallamme tavalla ja haluttuun suuntaan.

Projektiin mahtuu myös haasteita joiden vuoksi aikataulu venyi hieman suunnitellusta 15 työpäivän kokonaisuudesta.

Haasteet eivät kuitenkaan johtuneet meistä tai Fenixistä, vaan projektiin liittyvistä kolmansista osapuolista. Näidenkin haasteiden osalta saimme ratkaisuideat fenixläisiltä, ja sitä kautta pystyimme jatkamaan projektia eteenpäin. Fenixin ehdottamat ratkaisumallit säästivät meiltä ajan lisäksi myös rahaa.

Projekti toteutettiin ripeällä tahdilla, sillä käynnistimme toimittajatapaamiset helmikuussa ja huhtikuussa olimme saaneet koulutuksen ja järjestelmä oli käytössä. Koulutuksesta muuten mainittakoon, että se oli tuhat kertaa parempi, kuin edellinen CRM-koulutus johon osallistuimme.

Alertumin CRM toteutettiin Fenixin Oppokone  -ratkaisulla. Oppokoneessa keskitytään erityisesti myyntimahdollisuuksien hyödyntämiseen, alustana toimii Microsoftin CRM. Oppokone on valmiiksi mietitty helppo, nopeasti käyttöönotettava ja tehokas CRM-ratkaisu. Käyttöönotto onnistuu ilman aikaa vieviä määrittelyjä ja pitkiä prosesseja.

Suomalainen turvallisuus-ja koulutusalan yritys, jonka visiona on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta. Se ei synny ilman tekoja. Alertum on kasvava ja kehittyvä turvallisuuden koulutuksia ja asiantuntijapalveluita tarjoava yksityisyritys. Alertum työllistää 11 kokoaikaista ja 6 osa-aikaista ihmistä, jotka työskentelevät koulutuksien ja palveluiden tuottamisen parissa. Lisäksi Alertumin kouluttajaorganisaatio käsittää yli 60 ammattitaitoista valmentajaa ympäri Suomen. Alertum Oy luo osaamisella maailman turvallisinta yhteiskuntaa. www.alertum.fi