R: akatemiaa vai yritysjohtamista?

R on aakkosten 18. kirjain, kemiallinen kasvuvakio ja Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen. Näiden lisäksi R on myös eräs tilastotieteilijöiden suosima ohjelmointikieli. Eräässä Uuden-Seelannin yliopistossa alkunsa saanut ohjelmointikieli on luotu kattavaan tilastolliseen analyysiin. 23 ikävuotensa aikana R on syrjäyttänyt markkinajohtajat, kuten SAS:n, SPSS:n ja Statanin monien data-analyytikkojen pääasiallisena työkaluna. Osasyinä R:n menestykseen voidaan katsoa olevan sen tehokkuus ja monipuoliset analysointityökalut, mutta tärkeimpänä selittävänä tekijänä ovat kuitenkin työlleen omistautuneet analyytikot, jotka luovat jatkuvasti uusia ratkaisuja sekä ominaisuuksia.

Siinä missä biologit käyttävät R-kieltä lajiristeytyksien ennustamiseen tai sosiologit yhteiskunnallisten liikehdinnän mallintamiseen, ekonomisteille R on tehokas työkalu riippumatta siitä, työskenteletkö taloushallinnon vai ekonometrian kanssa. Pilvilaskentaa, tekoälyoppimista ja markkinaennustusmalleja kirjoitetaan päivittäin R-kielellä, ja niiden laskentamallit hioutuvat erinomaisiksi työkaluiksi analyytikkojen käsissä.

business-21856_1920
Jos liikkeenjohdolle esittää kysymyksen, miksi hyödyntää R-kieltä tai siihen erikoistuneita asiantuntijoita, on sama kuin kysyisi, miksi ylipäätään hyödyntää talon ulkopuolista osaamista. Miksei vain käytetä kuukausiraporteissa samoja excel-tauluja kuin aina ennenkin? Nehän ovat toimineet hyvin tähänkin saakka. Tämä saattaa pitää vielä paikkansa, mutta ennustusmallien käyttöönoton yleistyessä johto ei kykene tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä, ellei sillä ole käytössä hyviä estimaatioita yrityksen tulevaisuudesta ja nykyisestä toiminnasta.

Ennustamisen voi perustaa johtajan kokemukseen ja kykyyn, mutta sen ei tarvitse rajoittua siihen. Hyödyntämällä ammattitaitoisia tilastollisen analyysin ammattilaisia voidaan yrityksen päivittäisestä toiminnasta kertynyttä informaatiota käyttää hyödyksi paremman päätöksenteon tukena. R-kielen hyödyt eivät rajoitu vain yliopistojen tieteellisiin julkaisuihin, vaan sitä voidaan käyttää päivittäisen liiketoiminnan tukena. Valistuneet päätökset johtavat parempaan liiketoimintaan ja isompaan tuottoon.